Sinüs Lifting

Üst çene sağ ve sol büyük azı diş bölgelerimizde bulunan sesin yankılanması ve kafa ağırlığının azaltılması gibi görevleri olan hava boşluklarımız maxiller sinüslerimizdir. Sinüslerimizin altlarında bulunan dişlerimiz çekildiğinde sinus tabanı zaman içerisinde çekim yapılan boşluğa doğru sarkmakta ve bu bölgedeki kemik hacmini  azaltmaktadır . Kemik içerisine tam olarak gömmek istediğimiz implantlar için bu hacim yetersiz kalmakta ve tedavinin başarısızlığı ön plana çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda sinüs tabanının cerrahi olarak açılıp yükseltilmesi  işlemine sinüs lifting denir. Sinüs lifting işlemi lokal anestezi ile yaklaşık 15-20 dakika süren ağrısız acısız bir işlemdir.Yeterli kemik hacmi bulunduğunda aynı seansta implant  uygulanabilmektedir.