Snurkbehandeling

Snurken wordt veroorzaakt door de vernauwing van de luchtwegen tijdens het ademen tijdens de slaap. De intolerantie van het snurken en de obstructie van de luchtwegen worden “slaapapneu” genoemd. Door de onderkaak enigszins naar voren te plaatsen met de anti-snurkprothese, wordt voorkomen dat de spleet van de tong de ademhalingswegen belemmert en worden de oude spanningen van de losgemaakte ademhalingswegenweefsels verzekerd. Anti-snurkprothesen worden enkeltijdens slapen gedragen en begint het volledige effect binnen een paar weken.