Fissür Örtülmesi

Fissür örtücüler, çürük riski taşıyan büyük azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerine dişleri korumak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Fissür örtücüler, uygulanacak dişlerin temizliği yapıldıktan sonra çiğneyici yüzeylerdeki derin girintilere doldurulur. Bu şekilde, temizlenmesi güç olan bu girintilerin gıda artıkları ile dolması engellenir ve dişleri çürümelere karşı korur.